Ako získať dotáciu na slnečné kolektory?

Slnečný (inak nazývaný aj solárny) kolektor predstavuje zariadenie, ktoré funguje vďaka energii prijatej zo slnečného žiarenia. Na Zem dopadá slnečná energia vo forme žiarenia a prichádza aj ako elektromagnetické vlny. Slnečný kolektor je zariadenie, ktoré umožňuje premieňať slnečnú energiu na tepelnú. Čierny povrch kolektora ohrieva slnečné teplo a premieňa ho na tepelné.

Súvisiaci obrázokSlnečné kolektory sa najčastejšie používajú na prípravu teplej vody v domácnostiach alebo v priemyselných prevádzkach. Celoročne tiež slnečné kolektory slúžia na ohrev bazénov, vykurovanie takých priestorov, akými sú napríklad skleníky alebo sauny či na sušenie rastlín. Slnečné kolektory sú schopné znížiť energetické náklady o viac než 50 %. Nie sú teda len ekologickými, ale aj efektívnymi zariadeniami. Slnečné kolektory nie sú však vhodné len pre novostavby. Sú vhodné takmer pre všetky typy stavieb. Za cieľom podpory využívania tohto zdroja boli vytvorené dotácie na slnečné kolektory. Podpora obnoviteľných zdrojov energií a ich využívanie sa začína pretláčať do popredia čoraz viac, čo je hlavným dôvodom vzniku štátnej dotácie. Dotácie na slnečné kolektory sú predmetne určené na obstaranie slnečných kolektorov s plochou približne 5 m². Tento rozmer je tiež určený pre ohrev vody a vykurovanie bežných domácností.

Dotácie na slnečné kolektory sú určené pre všetkých, ktorí sú:

   fyzickými osobami a rovnako sú vlastníkmi rodinného domu,

    fyzickými osobami a rovnako tiež bezpodielovými vlastníkmi rodinného domu,

   fyzická alebo fyzické osoby, ktoré sú oprávnené rozhodovať o ďalšom hospodárení so spoločnou nehnuteľnosťou.

Súvisiaci obrázokAby však bola dotácia udelená, musia byť vopred splnené stanovené podmienky. Stavba musí mať vhodné predispozície na inštaláciu slnečných kolektorov (jedná sa napríklad o počet slnečných hodín počas roka na mieste, kde má byť slnečný kolektor nainštalovaný). Budúci majiteľ kolektorového systému musí mať dôkazné materiály o tom, že už o výstavbe kolektorového systému komunikoval s jeho zhotoviteľom (musí disponovať napríklad cenovou ponukou alebo zmluvou o budúcej inštalácii slnečného kolektora). Záujemca o zisk dotácie na slnečné kolektory tiež musí zmluvu uzatvoriť len s takou osobou, ktorá sa nachádza na zozname oprávnených zhotoviteľov.

Jediné, čo musí budúci majiteľ získať, je dotácia, ktorá sa najčastejšie vystavuje vo forme poukážky. Následne získanú poukážku odovzdá zhotoviteľovi, ktorý sa vo väčšine prípadov postará o všetko ostatné. Vďaka dotáciám sa dokážu výdavky na výstavbu slnečných kolektorov zredukovať až o takmer 1/3. Dotácie na slnečné kolektory sú teda určené pre všetkých tých, ktorí chcú byť ekologickí a od inštalácie slnečného kolektora ich odrádza jeho vysoká cena.

Rekonštrukcia strechy

Každý vlastník nehnuteľnosti sa počas jej životnosti dostane do situácie, kedy na nej musí vykonať opravu. Jednou z najčastejších opráv objektov je rekonštrukcia strechy. Rekonštrukcia strechy znamená úplnú, prípadne čiastočnú výmenu strešného systému. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt roof constructionK rekonštrukcii strechy sa pristupuje vtedy, ak na streche vznikli strešné defekty, vďaka ktorých prítomnosti nedokáže strecha vykonávať svoju hlavnú funkciu – ochrannú, naozaj zodpovedne. Od toho, v akom rozsahu sa strešný defekt vyskytuje, je závislá aj miera potrebnej rekonštrukcie strechy. K rekonštrukcii strechy však majitelia nehnuteľností pristupujú aj z iných dôvodov, než je prítomnosť porúch na nej. Majitelia domov tiež pristupujú k rekonštrukcii vtedy, ak plánujú vylepšiť celkové tepelno-technické vlastnosti domu (napríklad ak došlo k výmene okien alebo vylepšeniu domovej fasády). Niektorým sa však po určitom čase strešná krytina prestane páčiť, čo je tiež dôvodom k jej rekonštrukcii.

K rekonštrukcii strechy sa teda pristupuje vtedy, ak strecha nedokáže naplno plniť svoje funkcie. Najčastejšie poruchy na streche vznikajú z dôvodu:

vek stavby: existuje viacero strešných systémov, pričom každý sa vyznačuje inou životnosťou. V závislosti od použitej strešnej krytiny možno tvrdiť, že priemerná životnosť strechy je približne 30-40 rokov. Po uplynutí tohto času väčšinou dochádza na streche k zmenám, ktoré sú buď viditeľné voľným okom, alebo ich zistíme pri obhliadke strechy. Patrí sem napríklad nedostatočné priliehanie, chýbajúce alebo poškodené škridlice, chýbajúce časti konštrukcie, praskliny, napadnutie krovu hubami alebo plesňami a podobne.

nedostatočné montážne prevedenie strechy: výmena strešného systému predstavuje činnosť, do ktorej sa naozaj oplatí investovať nielen peniaze, ale aj čas. Dôležité je poradiť sa s niekým, kto sa tejto oblasti naozaj rozumie – nielen pri výbere správneho strešného systému, ale aj pri jeho demontáži a montáži. Do procesu výstavby strešného systému sa odporúča zapojiť viacero subjektov. Tiež je dôležité nájsť zodpovednú osobu, ktorá na celý proces bude odborne dohliadať. Strešná krytina má nehnuteľnosti slúžiť niekoľko desiatok rokov, nielen zopár dní. Preto je potrebné podrobne naplánovať celý proces za účasti kvalifikovaných odborníkov z tejto oblasti. Nedostatočné montážne prevedenie strechy sa najčastejšie prejavuje neutesneným strešným plášťom jednak zo strany interiéru, ale aj exteriéru,  zosunutím izolácie, výberom nevhodnej hrúbky tepelnej izolácie a podobne.

počasie: aj zmeny počasia dokážu podstatne znížiť kvalitu strešných systémov. V súčasnosti sme svedkami rapídnych meteorologických zmien. Jedná sa napríklad o silné dažde alebo vietor. S týmito javmi by však mal počítať každý investor a zohľadniť to, či sa zvolený strešný systém vlastne hodí do daného prostredia.

Rekonštrukciu strechy si teda z času na čas vyžiada každá stavba. K tomuto procesu by mal však každý majiteľ objektu pristupovať zodpovedne a rozhodne sa neodporúča šetriť. Môže sa to totižto na streche negatívne odraziť už do niekoľkých rokov.