Zdravie

by

Bolest kolene, která vám nedá spát

Koleno představuje největší kloub v lidském těle. Koleno také snáší téměř celou hmotnost člověka a umožňuje tělu pohybovat se. To jsou dvě hlavní příčiny, díky kterým dochází k bolesti kolena. Bolest kolene lze definovat jako stav, kdy je pohyb omezen a provází ho bolest. Existují dva typy bolesti kolene, přičemž je velmi důležité určit, o jaký typ se jedná. Na základě diagnózy lékař snadněji určí léčbu a je mnohem pravděpodobnější, že bude úspěšná. Lékařská praxe rozlišuje mezi dvěma základním bolestmi kolen. Může se jednat o