by

Kvalitný plynový kotol vám bude zabezpečovať teplo v domácnosti desiatky rokov

Existuje viacero spôsobov ako zabezpečiť tepelnú pohodu v domácnosti. Kým kedysi boli jediným zdrojom vykurovania drevo a uhlie, v súčasnosti si spotrebiteľ môže vyberať z viacerých druhov. Hoci sú spomínané zdroje vykurovania najlacnejšie formy, tak zákazník mnohokrát uprednostní o trošku vyššiu cenu, no vykurovanie domácnosti je preňho jednoduchšie a bezstarostné. Vďaka využitiu zemného plynu, môžete zabezpečiť teplo v svojej nehnuteľnosti bez nutnosti pravidelnej dodávky plynu vo vašej réžii. Stačí vám si overiť dostupnosť zemného plynu vo vašej lokalite, zabezpečiť prípojku a kvalitný plynový kotol. A môžete sa tešiť na teplé zimné večery.

Plynový kotol – efektivita, minimálny dopad na životné prostredie a nenáročná obsluha

Plynový kotol do rodinného domu
Výhody a nevýhody plynového kotla

Ako sme už spomínali, ak zvažujete vykurovanie nehnuteľnosti pomocou plynového kotla, mali by ste si v prvom rade preveriť v akej vzdialenosti od vášho domu je distribúcia zemného plynu zabezpečená. Tento krok je zásadný, pretože od neho sa v značnej miere odvíjajú vstupné náklady investície. Ak je vzdialenosť prijateľná, tak je dôležité osloviť spoločnosť, ktorá vám zabezpečí prívod zemného plynu na hranicu pozemku, kde si zariadite hlavný uzáver plynu, odtiaľ vám bude plyn zavedený priamo do vášho domu až k plynovému kotlu. Jeho kúpa síce nie je najlacnejšou záležitosťou, no cena sa pohybuje v rôznych cenových kategóriách a samozrejme závisí na vás koľko ste ochotný doň investovať. Kvalitný plynový kotol vám vydrží desaťročia a nevyžaduje si žiadne nadštandardné zaobchádzanie. Dôležité je zabezpečiť iba pravidelné revízie a servis, ktorý má svoj význam ako prevencia pred poškodením, pokazením plynového kotla a teda aj únikom zemného plynu do ovzdušia, čo by mohlo mať fatálne následky. Vykurovanie pomocou kondenzačného plynového kotla má však ešte oveľa väčšiu výhodu ako nenáročnosť obsluhy a ním je efektivita na vysokej úrovni. Okrem využitia energie zo zemného plynu sa využíva aj teplo zo spalín a tak sa efektivita plynového kondenzačného kotla približuje takmer k 100%.

Plynová prípojka ponúka bohaté možnosti využitia plynu v domácnosti 

Nezanedbateľnou stránkou vykurovania pomocou plynového kotla je nízka úroveň znečistenia ovzdušia a životného prostredia. Ak si zabezpečíte prípojku plynu priamo do vášho domu, tak plyn môžete využívať nielen na vykurovanie pomocou plynového kotla, ale aj na varenie, či ako zdroj tepla v plynovým krbe. Ak máte záujem získať bližšie informácie týkajúce sa plynového kotla, neváhajte osloviť odborníkov, ktorých nájdete na internetovej stránke https://www.viessmann.sk/.