by

Výkup elektriny – predajte prebytočnú elektrinu

Vašu domácnosť alebo váš podnik ste zariadili tak, aby ste boli schopní produkovať elektrinu svojpomocne? Najvyužívanejším spôsobom pre svojpomocnú produkciu elektriny sú jednoznačne solárne panely. Nejde však o jediný spôsob, akým je možné elektrinu vyrobiť. Vo vašej domácnosti alebo podniku môžete pre produkciu elektriny použiť malú veternú či vodnú elektráreň, ORC cykly alebo bioplynovú stanicu. Ak jeden zo spomenutých spôsobov pre produkciu elektriny využívate a darí sa vám produkovať väčšie množstvo elektriny než sami spotrebujete, vhodným riešením bude jej predaj. Existuje viacero spoločností, ktoré majú záujem o vykup elektriny a práve takýmto spoločnostiam môžete prebytočnú elektrinu predať. Takýmto spôsobom tak môžete jednoducho zvýšiť rodinný či firemný rozpočet. 

Bude aj naďalej pretrvávať záujem o výkup elektriny?

Vykup elektriny je výhodný pre obidve strany
Dôvody výkupu elektriny

Výkup elektriny je spôsob, akým môžete na vašej prebytočnej elektrine zarobiť pozoruhodné množstvo financií. Môžete sa však spoľahnúť na to, že o výkup elektriny bude záujem pretrvávať? Pokiaľ chcete mať istotu, že na najbližšie roky budete mať klienta, ktorý od vás bude elektrinu odkupovať, je možné podpísať s ním zmluvu, pomocou ktorej to môžete zaistiť. Ak však neviete s istotou usúdiť, či budete mať k dispozícii prebytok elektriny na predaj každý mesiac, takáto zmluva pre vás nemusí byť vhodným riešením. Avšak aj v prípade, že nebudete mať zazmluvneného žiadneho odberateľa elektriny, sa nemusíte obávať, že by po vašej ponuke nebol dopyt. Záujem o elektrinu bude s určitosťou pretrvávať minimálne v takej miere, ako doposiaľ, keďže v súčasnosti bez elektriny nie je takmer vôbec možné fungovať či už ako domácnosť alebo ako podnik. 

Ako a komu je možné predať elektrinu?

S predajom elektriny sa obráťte na spoločnosť, ktorá výkup elektriny ponúka. Takúto spoločnosť je možné jednoducho vyhľadať na internete. Buďte však obozretní a opatrní čo sa týka výberu spoločnosti, ktorá elektrinu vykupuje. Vhodné je, ak si dôveryhodnosť danej spoločnosti overíte, napríklad prostredníctvom zverejnených recenzií. Pokiaľ ste sa uistili, že spoločnosti vykupujúcej elektrinu môžete dôverovať, na rad môže prísť dohoda na predajnej cene elektriny a následné podpísanie zmluvy. Pri podpisovaní zmluvy buďte pozorní a riadne sa s ňou oboznámte. Bližšie informácie o výkupe elektriny sa dočítate na webovej stránke https://rightpower.sk/