by

Mesačná jaskyňa, jedna z najväčších záhad našich hôr

Tajomstvo okolo Mesačnej jaskyne je dnes staré už niekoľko desiatok rokov a presnejšie je tento názov známy od čias 2. svetovej vojny. Podľa doposiaľ uverejnených informácia by mala byť poloha Mesačnej jaskyne niekde v lesoch Vysokých Tatier. Presnejšiu polohu jaskyne sa však nepodarilo presne určiť a môže za to najmä skutočnosť, že navštívená bola zrejme len jednou osobou. Za objaviteľa sa považuje Antonín Horák, ktorý vo vojnovom období pôsobil ako veliteľ partizánskej jednotky v rámci Slovenského národného povstania. Mesačná jaskyňa je teda právom označovaná za jedno z najväčších tajomstiev našich hôr.  

Mesačná jaskyňa alebo čím je špecifická 

Mesačná jaskyňa a jej čaro
Tajomstvo Mesačnej jaskyne

V rámci SNP sa nejedna partizánska skupina počas bojov nechtiac i zámerne rozchádzala a spájala. Presne to bolo aj príčinou objavenia Mesačnej jaskyne zo strany Antonína Horáka, keďže v boji potreboval nájsť dokonalý úkryt. Mesačná jaskyňa však v skutočnosti vraj vôbec nevyzerala ako jaskyňa vytvorená prírodou a jej steny sa vyznačovali neprirodzenou úrovňou opracovania. Ich povrch bol dokonale hladký a jeden z dvoch objavených traktov pripomínal tvar mesiaca, druhý zase tvar polmesiaca. Z tohto dôvodu vznikol aj názov jaskyne. Povrch sa z hľadiska materiálu nápadite podobal na tmavé sklo a to sa vyznačovalo dokonalou tvrdosťou a odolnosťou voči nárazom. V údajných zápiskoch objaviteľa sa niekoľkokrát spomínal pôvod tejto jaskyne, ktorá údajne nebola dielom prírody a dokonca ani človeka. Farba stien Mesačnej jaskyne mala byť tmavomodrá a tie dokonale odolávali nárazom krompáča či výstrelom z pištole. Po skončení 2. svetovej vojny záhadne zmizol samotný objaviteľ jaskyne a tiež jeho denník so všetkými zistenými poznatkami. Nejeden nadšenec sa rozhodol po jaskyni a jeho presnejšej polohe pátrať, no bezvýsledne. Či už považujete Mesačnú jaskyňu a jej existenciu za fakt alebo fikciu je nutné podotknúť, že o danú problematiku sa zaujímali aj vedecké kruhy. V 90-tych rokoch bola zo strany rumunských vedcov prezentovaná hypotéza, že podzemný priestor slúžil v minulosti ako šošovka obrovských rozmerov, ktorá mala sústreďovať veľké množstvo svetla. Pôvodom a existenciou jaskyne sa okrem akreditovaných vedcov zaoberali aj záhadológovia a ezoterici, pričom každá skupina ľudí sa snaží potvrdiť či vyvrátiť uvedené informácie z hľadiska vlastného oboru pôsobnosti. Viac sa dočítate na internetovej stránke https://slovander.sk/.