by

Ako by sme sa mali správať, aby bola dosiahnutá bezpečnosť na internete

Taká bezpečnosť na internete je pomerne špecifickou témou, no niektoré zásady sú pri nej veľmi podobné s tými, ktoré sa snažíme dodržiavať aj v iných oblastiach našich životov. Otázku bezpečnosti na internete by sme mohli pokojne prirovnať k vpusteniu cudzích osôb do našich príbytkov. Robíme niečo podobné bežne? Určite nie a takto by sme sa mali správať aj počas pripojenia na sieť a v otázke bezpečnosti na internete. V rámci bezpečnosti na internete by sme sa teda mali riadiť niekoľkými hlavnými zásadami a zraniteľnosť súkromných dát je z tohto hľadiska plne v našich rukách. 

Bezpečnosť na internete by mala byť pre každého z nás prvoradou témou

Bezpečnosť na internete sa učí aj na školách
Na internete dbajte na bezpečnosť

Jednou z najdôležitejších súčastí bezpečnosti na internete je antivírusový softvér. Funkcií je hneď niekoľko a tento program dokáže užívateľa chrániť pred všetkými rizikami a nástrahami tohto typu počas surfovania po internete. My a náš počítač vedia byť v niektorých prípadoch vystavení nebezpečenstvu pomerne jednoducho, pričom na spustenie neželaných procesov môže niekedy postačovať hoci len jeden na prvý pohľad nevinný klik. Bezpečnosť na internete však nemusí byť ohrozená len klikaním na neznáme a neoverené odkazy. Jej ďalšou súčasťou je politika hesiel. Heslo by sa v žiadnom prípade nemalo zhodovať s užívateľským menom a ideálny variant by mal kombinovať malé a veľké písmená spolu s číslami. Takto silné heslo by sme mali mať na všetkých kontách, ktoré obsahujú informácie o našom súkromí či platobných nástrojoch. Často sa v bežnom živote stáva, že užívateľ si vymyslí jedno dostatočne bezpečné heslo a to je používané na väčšine internetových kont. Takýto prístup opäť nie je ideálnym a jednotlivé heslá odporúčame rozhodne kombinovať. Ak by sa totižto prípadnému útočníkovi podarilo prelomiť ho na jednom účte, pri prihlasovaní na tie ďalšie by mal cestu za svojim cieľom podstatne jednoduchšiu. Dôležitým bodom v otázke internetovej bezpečnosti je e-mail. Pozor si dávajte na neznámu a nevyžiadanú poštu. Útočníci sa často vydávajú za inštitúcie, ktoré bežne používame. Príkladom sú banky, mobilní operátori či energetické spoločnosti a obsahom mailu je odkaz na stránku, ktorá má imitovať oficiálny web danej inštitúcie. V maily býva uvádzaná výzva na prihlásenie prostredníctvom fiktívnej stránky. Užívateľ nemusí o ničom vedieť a cieľom je získať prihlasovacie údaje do oficiálneho konta. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke https://silverdium.sk/.