by

Ako začať podnikať?

S podnikateľskou činnosťou sa mnohým ľuďom automaticky vybavia vysoké zisky. Aj keď je táto oblasť určite lákavá, nie vždy je to tak. Nie každý, kto sa do podnikania pustí aj na danom trhu prežije. To, či sa spoločnosť zaradí medzi tie úspešné ovplyvňuje mnoho faktorov. Základom je mať vypracovaný podnikatelsky plan – Marek Straka. Čo vám prináša jeho vypracovanie a na čo kľúčové by ste v žiadnom prípade nemali zabudnúť? Vypracovanie podnikateľského plánu sa riadi viacerými pravidlami. Základným je to, že by ste sa mali snažiť v ňom obsiahnúť čo najviac informácií. Súčasne by mal odpovedať na tri jednoduché otázky, ktoré dokážu predurčiť to, či sa stane na trhu úspešným.

Podnikateľský plán a základné otázky a odpovede

Podnikatelsky plan - Marek Straka a jeho zmysel
Odpovede o podnikateľskom pláne od Mareka Straku

Jedná sa o odpoveď na otázku kde sa momentálne nachádzate, kde sa vidíte za určitý čas a akým spôsobom sa sem dopracujte. Prvá otázka je zameraná na to, aby ste zistili, kde sa vaša spoločnosť momentálne nachádzať. Druhá otázka sa zameriava na to, aby ste si stanovili vízie a ciele, kde sa vidíte za určitú dobu. Nie je však dôležité len určiť, kde sa vidíte, ale aj akým spôsobom sa do tejto pozície dostanete. Mnoho podnikateľov, a to nielen začínajúcich na túto otázku odpovie nereálne, nakoľko každý sa vidí v budúcnosti čo najlepšie. Je však dôležité si na ňu odpovedať správne, nakoľko táto odpoveď vás v mnohých prípadoch dokáže naviesť na správnu cestu. Podnikateľský plán možno rozdeliť do troch základných kategórií. Prvým je zakladateľský plán, ktorý možno nazvať aj podnikateľský zámer. Okrem toho tiež poznáme aj strategický podnikateľský plán a finančný plán. Ako už ich názov naznačuje, v prípade strategického podnikateľského plánu sa bude jednať o plán, ktorý sa bude zameriavať na rozličné stratégie podniku. Finančný plán sa zase zameriava na finančnú stabilitu podniku a vymedzuje tiež finančné toky v spoločnosti a miesto, odkiaľ plynú a spôsob ich splácania. Všetky spomenuté druhy podnikateľských plánov sú pre daný subjekt dôležité, nakoľko ho dokážu v nepriaznivej situácií zachrániť.

Prečo si treba dať na podnikateľskom pláne záležať?

Podnikateľský zámer nie je len interný dokument spoločnosti. Jedná sa o dokument, ktorý v mnohých prípadoch určí smerovanie danej spoločnosti. Dajte si na jeho vypracovaní záležať. Ak vás táto problematika zaujíma, navštívte stránku https://marekstraka.com/, kde nájdete mnoho zaujímavých informácií.