by

História peňazí a finančných služieb

Prítomnosť financií v našom živote si uvedomujeme najmä vtedy, ak trpíme ich nedostatkom. Ak ich však máme dostatok, vôbec sa nad nimi nezamýšľame. Financie nás v rôznych podobách sprevádzajú už stovky rokov. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako asi vyzerali prvé peniaze? Alebo nad tým, aký bol ich vývoj? Alebo čo všetko malo na vývoj financií vplyv? Za úplne prvého predchodcu súčasných peňazí a taktiež aj obchodovania možno považovať barterový obchod. Bol veľmi jednoduchý a čo je zaujímavé, nepoužívali sa pri ňom peniaze. Barter predstavuje výmenu predmetov bez toho, aby dochádzalo aj k výmene finančných prostriedkov. V tomto období sa zamieňali najmä zvieratá a nedostatkový tovar. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt moneyPrvé peniaze v podobe, v akej ich poznáme dnes sa objavili približne v 10. storočí, ktoré sa považuje za vznik prvých kovových mincí. Neskôr sa však mince stali nepraktickými a na trh vstúpili papierové bankovky. Papierové bankovky po prvý krát vydali významné bankové domy jednak v Európe, ale aj v Spojených štátoch v 17. storočí, pričom v tomto období boli kryté zlatom. Dnes je už módnym trendom udržiavať bezhotovostný styk. V minulosti sa na finančnom trhu vyskytovali len dva základné subjekty – špecializované finančné inštitúcie a klienti. Finančné inštitúcie stáli na strane ponuky, to znamená, že ponúkali svoje finančné produkty. Klienti stáli na strane dopyty a mali záujem využiť určitý finančný produkt. Na súčasnom finančnom trhu tiež nájdeme aj tretie subjekty, ktoré napomáhajú jednak na strane ponuky, ale aj na strane dopytu. Tieto subjekty sa nazývajú finanční poradcovia alebo sprostredkovatelia. Spoločnosť winners group zamestnáva obe spomenuté skupiny.  Hlavným cieľom spoločnosti Winners Group je ponúknuť klientom komplexný servis, ktorý nájde pod jednou strechou. Winners Group má svojich špecialistov na rôzne finančné problémy. Ak má klient problém s poistením, hypotékou, predajom alebo kúpou realít alebo s vybavením leasingu, môže touto činnosťou poveriť spoločnosť Winners Group. Rozdiel medzi finančným poradcom a sprostredkovateľom spočíva v tom, že finančný sprostredkovateľ sprevádza klienta počas celého procesu získania finančného produktu. Finančný poradca klientovi len radí, ako vykonať efektívne finančné rozhodnutie a zveľadiť tak svoj majetok. Najmä v prípade, ak sa chystáme vykonať rizikovú finančnú operáciu, mali by sme sa o tomto kroku poradiť s niekým, kto sa takýmto veciam naozaj rozumie. V mnohých prípadoch platí, že risk je zisk. Boli sme však svedkami viacerých nevydarených finančných rozhodnutí. Či už v našom živote, alebo v spoločnosti.