by

Leasing, jeho história a fungovanie

V prípade obstarávania predmetov hmotného, ale i nehmotného charakteru sa populárnym spôsobom začína stávať obstarávanie pomocou leasingu. Leasing predstavuje finančný nástroj, ktorý vznikol len prednedávnom a za kolísku jeho vzniku sa považujú Spojené štáty. Obľúbeným sa stal až natoľko, že sa neskôr rozšíril do všetkých kútov sveta. Percentuálne najvyššie zastúpenie si už dlhodobo drží leasingové financovanie motorových vozidiel. Začína sa však rozmáhať a dnes už dokážeme pomocou leasingu financovať výrobné zariadenia či prevádzkové priestory. Leasing sa často krát prirovnáva k úverovému financovaniu, ktoré je tiež určené na obstarávanie. Rozdiel medzi leasingom a úverovým financovaním však nastáva v prípade zaviazania sa. Leasing získame bez toho, aby sme sa museli banke alebo inej finančnej inštitúcii zaviazať na niekoľko rokov dopredu. Leasing možno charakterizovať ako prenájom. Obstaranie leasingu je v súčasnosti dostupné už každému. Existujú špecializované leasingové spoločnosti, pre ktoré leasing predstavuje primárnu činnosť a špecializujú sa len na poskytovanie služieb s nim spojených. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt leasingNa finančnom trhu však existujú aj tretie subjekty, ktoré dokážu leasing sprostredkovať. Tieto subjekty sú v praxi známe ako finanční sprostredkovatelia. Rozdielov medzi leasingovými spoločnosťami a finančnými sprostredkovateľmi je hneď niekoľko. Finanční sprostredkovatelia sa obstarávaniu leasingu rozumejú a dokážu ho sprostredkovať za oveľa lepších podmienok, než by dokázal klient zjednať sám. Vzhľadom na to, že hlavnou náplňou finančných sprostredkovateľov je monitoring finančného trhu, majú prehľad v tom, čo sa v oblasti leasingu momentálne deje a dokážu sprostredkovať naozaj výhodný produkt. Spoločnosť winners group sa v praxi považuje za leasingového špecialistu. Winners Group sa tiež v oblasti leasingu orientuje aj na finančné poradenstvo. Winners Group však nesleduje len domáci, ale aj zahraničný trh, čo je hlavným dôvodom toho, že svojim klientom dokáže sprostredkovať naozaj výhodné leasingové riešenia.

V praxi leasing funguje na základe uzatvorenej leasingovej zmluve, ktorá sa uzatvára medzi tým, kto leasingové činnosti poskytuje (leasingová spoločnosť) a medzi tým, kto má v pláne leasing využiť (nájomca). Leasingová zmluva sa uzatvára na vopred dohodnutý čas, počas ktorého majú obe zmluvné strany práva a povinnosti. Nájomca má právo prenajímať si vopred vybraný predmet, leasingová spoločnosť je povinná ho na svoje meno a náklady obstarať. Po obstaraní predmetu leasingu je tento predmet daný k voľnému používaniu nájomcovi, ktorý je povinný zaň platiť povinné leasingové splátky. Celý vzťah sa riadi splátkovým kalendárom, v ktorom je vopred stanovená výška leasingových splátok a čas, do kedy musí byť splatená.