by

Ako získať dotáciu na slnečné kolektory?

Slnečný (inak nazývaný aj solárny) kolektor predstavuje zariadenie, ktoré funguje vďaka energii prijatej zo slnečného žiarenia. Na Zem dopadá slnečná energia vo forme žiarenia a prichádza aj ako elektromagnetické vlny. Slnečný kolektor je zariadenie, ktoré umožňuje premieňať slnečnú energiu na tepelnú. Čierny povrch kolektora ohrieva slnečné teplo a premieňa ho na tepelné. Slnečné kolektory sa najčastejšie používajú na prípravu teplej vody v domácnostiach alebo v priemyselných prevádzkach. Celoročne tiež slnečné kolektory slúžia na ohrev bazénov, vykurovanie takých priestorov, akými sú napríklad skleníky alebo sauny či na sušenie rastlín. Slnečné kolektory sú schopné znížiť energetické náklady o viac než 50 %. Nie sú teda len ekologickými, ale aj efektívnymi zariadeniami. Slnečné kolektory nie sú však vhodné len pre novostavby. Sú vhodné takmer pre všetky typy stavieb. Za cieľom podpory využívania tohto zdroja boli vytvorené dotácie na slnečné kolektory. Podpora obnoviteľných zdrojov energií a ich využívanie sa začína pretláčať do popredia čoraz viac, čo je hlavným dôvodom vzniku štátnej dotácie. Dotácie na slnečné kolektory sú predmetne určené na obstaranie slnečných kolektorov s plochou približne 5 m². Tento rozmer je tiež určený pre ohrev vody a vykurovanie bežných domácností.

Dotácie na slnečné kolektory sú určené pre všetkých, ktorí sú:

   fyzickými osobami a rovnako sú vlastníkmi rodinného domu,

    fyzickými osobami a rovnako tiež bezpodielovými vlastníkmi rodinného domu,

   fyzická alebo fyzické osoby, ktoré sú oprávnené rozhodovať o ďalšom hospodárení so spoločnou nehnuteľnosťou.

Súvisiaci obrázokAby však bola dotácia udelená, musia byť vopred splnené stanovené podmienky. Stavba musí mať vhodné predispozície na inštaláciu slnečných kolektorov (jedná sa napríklad o počet slnečných hodín počas roka na mieste, kde má byť slnečný kolektor nainštalovaný). Budúci majiteľ kolektorového systému musí mať dôkazné materiály o tom, že už o výstavbe kolektorového systému komunikoval s jeho zhotoviteľom (musí disponovať napríklad cenovou ponukou alebo zmluvou o budúcej inštalácii slnečného kolektora). Záujemca o zisk dotácie na slnečné kolektory tiež musí zmluvu uzatvoriť len s takou osobou, ktorá sa nachádza na zozname oprávnených zhotoviteľov.

Jediné, čo musí budúci majiteľ získať, je dotácia, ktorá sa najčastejšie vystavuje vo forme poukážky. Následne získanú poukážku odovzdá zhotoviteľovi, ktorý sa vo väčšine prípadov postará o všetko ostatné. Vďaka dotáciám sa dokážu výdavky na výstavbu slnečných kolektorov zredukovať až o takmer 1/3. Dotácie na slnečné kolektory sú teda určené pre všetkých tých, ktorí chcú byť ekologickí a od inštalácie slnečného kolektora ich odrádza jeho vysoká cena.