by

Euro prepravky, ich využitie a funkcie

Skladovacia technika sa oproti minulosti výrazne posúva vpred. Dnes už existuje viacero spôsobov, pomocou ktorých zabezpečíme bezproblémovú prepravu tovaru od dodávateľa k odberateľovi. Veľkým pomocníkom pri preprave a manipulácii s tovarom sú euro prepravky. Euro prepravky možno charakterizovať ako nádoby, do ktorých sa tovar uskladní a zabezpečujú, aby nedochádzalo k jeho poškodeniu. Bývajú zhotovené z takých materiálov, ktoré zabezpečujú, aby vonkajšie vplyvy neprenikali dovnútra prepravky. Materiál je odolný aj voči kyselinám, dokáže zabezpečiť 100 % ochranu prepravovanému tovaru. V ďalšom texte tohto článku si môžete prečítať o základných funkciách euro prepraviek.

Medzi základné funkcie euro prepravky patria nasledovné:

  • ochranná funkcia: euro prepravky slúžia na ochranu tovaru počas jeho prepravy a manipulácie s ním. Pod pojmom manipulácia sa v tomto prípade rozumie  nakladanie a vykladanie tovaru z alebo do dopravných prostriedkov. Vďaka ochrannej funkcii je zabezpečené, aby do vnútra prepravky neprenikli nepriaznivé vplyvy – napríklad voda, sneh a podobne. Existujú aj také prepravky, ktoré poskytujú ochranu aj takému tovaru, ktorý počas prepravy potrebuje byť 100 % zabezpečený pred prenikaním slnečného žiarenia dovnútra.
  • funkcia obalu: euro prepravky vystupujú aj vo forme obalu – chránia tovar pred zmenou jeho kvalitatívnych vlastností počas prepravy, skladovania a manipulácie s ním.
  • funkcia manipulačná: vďaka uskladneniu tovaru do prepraviek je zabezpečené, aby nedochádzalo k prenášaniu jednotlivého tovaru alebo materiálu samostatne. Euro prepravky umožňujú preniesť veľké množstvo tovaru naraz.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt euro prepravkyExistuje viacero druhov euro prepraviek a v súčasnosti v nich už dokážeme prepraviť tovar aj so špeciálnymi potrebami. Jedná sa napríklad o tovar, ktorý musí počas prepravy prijímať čerstvý vzduch. Pri manipulácii s takýmto tovarom sa používajú euro prepravky s okienkami. Ak sa jedná o prepravu tovaru, ktorý má byť prísne chránený a má sa zabrániť tomu, aby sa k nemu nedostala osoba, ktorá nemá na to oprávnenie, použije sa euro prepravka so špeciálnym zámkom. So zámkom môže manipulovať len majiteľ prepravky, prípadne osoba, ktorá má na to oprávnenie. Ak je potrebné prepraviť tovar, ktorý nesmie počas prepravy prísť do styku s okolitým prostredím, využije sa euro prepravka, ktorá má po všetkých stranách uzatvorené steny a disponuje tiež špeciálnym vekom, ktoré tovar ochraňuje aj zhora. Euro prepravky sa vyrábajú vo viacerých veľkostných vyhotoveniach. Najčastejšie sa používajú prepravky veľkosti 800x400x200 mm, 800x600x300 mm a 600x400x50 mm. K euro prepravkám je tiež možné dostať viaceré pomocné predmety – jedná sa napríklad o zámky, veká alebo štítky určené na označenie tovaru.