by

Rekonštrukcia strechy

Každý vlastník nehnuteľnosti sa počas jej životnosti dostane do situácie, kedy na nej musí vykonať opravu. Jednou z najčastejších opráv objektov je rekonštrukcia strechy. Rekonštrukcia strechy znamená úplnú, prípadne čiastočnú výmenu strešného systému. K rekonštrukcii strechy sa pristupuje vtedy, ak na streche vznikli strešné defekty, vďaka ktorých prítomnosti nedokáže strecha vykonávať svoju hlavnú funkciu – ochrannú, naozaj zodpovedne. Od toho, v akom rozsahu sa strešný defekt vyskytuje, je závislá aj miera potrebnej rekonštrukcie strechy. K rekonštrukcii strechy však majitelia nehnuteľností pristupujú aj z iných dôvodov, než je prítomnosť porúch na nej. Majitelia domov tiež pristupujú k rekonštrukcii vtedy, ak plánujú vylepšiť celkové tepelno-technické vlastnosti domu (napríklad ak došlo k výmene okien alebo vylepšeniu domovej fasády). Niektorým sa však po určitom čase strešná krytina prestane páčiť, čo je tiež dôvodom k jej rekonštrukcii.

K rekonštrukcii strechy sa teda pristupuje vtedy, ak strecha nedokáže naplno plniť svoje funkcie. Najčastejšie poruchy na streche vznikajú z dôvodu:

vek stavby: existuje viacero strešných systémov, pričom každý sa vyznačuje inou životnosťou. V závislosti od použitej strešnej krytiny možno tvrdiť, že priemerná životnosť strechy je približne 30-40 rokov. Po uplynutí tohto času väčšinou dochádza na streche k zmenám, ktoré sú buď viditeľné voľným okom, alebo ich zistíme pri obhliadke strechy. Patrí sem napríklad nedostatočné priliehanie, chýbajúce alebo poškodené škridlice, chýbajúce časti konštrukcie, praskliny, napadnutie krovu hubami alebo plesňami a podobne.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt roof constructionnedostatočné montážne prevedenie strechy: výmena strešného systému predstavuje činnosť, do ktorej sa naozaj oplatí investovať nielen peniaze, ale aj čas. Dôležité je poradiť sa s niekým, kto sa tejto oblasti naozaj rozumie – nielen pri výbere správneho strešného systému, ale aj pri jeho demontáži a montáži. Do procesu výstavby strešného systému sa odporúča zapojiť viacero subjektov. Tiež je dôležité nájsť zodpovednú osobu, ktorá na celý proces bude odborne dohliadať. Strešná krytina má nehnuteľnosti slúžiť niekoľko desiatok rokov, nielen zopár dní. Preto je potrebné podrobne naplánovať celý proces za účasti kvalifikovaných odborníkov z tejto oblasti. Nedostatočné montážne prevedenie strechy sa najčastejšie prejavuje neutesneným strešným plášťom jednak zo strany interiéru, ale aj exteriéru,  zosunutím izolácie, výberom nevhodnej hrúbky tepelnej izolácie a podobne.

počasie: aj zmeny počasia dokážu podstatne znížiť kvalitu strešných systémov. V súčasnosti sme svedkami rapídnych meteorologických zmien. Jedná sa napríklad o silné dažde alebo vietor. S týmito javmi by však mal počítať každý investor a zohľadniť to, či sa zvolený strešný systém vlastne hodí do daného prostredia.

Rekonštrukciu strechy si teda z času na čas vyžiada každá stavba. K tomuto procesu by mal však každý majiteľ objektu pristupovať zodpovedne a rozhodne sa neodporúča šetriť. Môže sa to totižto na streche negatívne odraziť už do niekoľkých rokov.