by

Servis kotlov predlžuje ich životnosť

Vykurovacie zariadenia predstavujú investíciu na niekoľko rokov dopredu. Aby nám však tieto zariadenia fungovali tak, ako majú, musíme sa o ne starať. Zaobstaranie vykurovacieho zariadenia síce začína pri jeho kúpe, rozhodne však záujem o toto zariadenie nemôže v tomto momente skončiť. Na vykurovacích zariadeniach je potrebné každoročne vykonávať servisné prehliadky. Servis kotlov by mal každý majiteľ vykonávať minimálne jeden krát za rok. Servisná prehliadka je nielen zábezpekou, že náš kotol je v poriadku, ale predovšetkým povinnosťou každého prevádzkovateľa kotla. Servis kotlov sa skladá z viacerých činností. Súvisiaci obrázokKaždý servisný technik najskôr začína vonkajšou kontrolou celkového stavu kotla. Následne sa pristupuje ku demontáži krytu kotla a kotlových častí. Keď je kotol rozobraný, nasleduje jeho čistenie. Dôležitým prvkom v prípade činnosti kotlov je to, aby bol do miestnosti zabezpečený optimálny prívodu vzduchu. Vetranie miestnosti je tiež súčasťou servisu kotlov. Nasleduje demontáž horákovej časti kotla a ventilátora. Servisný technik následne horák vyčistí a skontroluje, či sú všetky tesniace prvky v poriadku a ak je všetko tak, ako má byť, pristúpi ku kontrole tesnosti výmenníka a zapaľovacej elektródy. Výmenník je dôležitou súčasťou každého kotla, preto mu je venovaná špeciálna pozornosť. V prípade výmenníka sa okrem jeho samotného čistenia pristupuje aj ku prepláchnutiu a odmäkčeniu usadenín spalín, skontroluje sa jeho tesnosť. Ak sa vykonáva servis kotlov, rozhodne by sa nemala zanedbať ani kontrola všetkých bezpečnostných a kontrolných prvkov. Servis kotlov v sebe tiež zahŕňa aj vypustenie vody z kotla a dotlakovanie tlaku v expanznej nádrži na požadovanú úroveň. Následne sa pristupuje ku vyčisteniu odvodu kondenzátu, k demontáži a následnej montáži sifónu a ich prečisteniu. Nejedná sa však len o ručnú prehliadku kotlov, ale servis kotlov v sebe zahŕňa aj kontrolu toho, ako je nastavený prevádzkový tlak plynu. Kontroluje sa tiež, či z vykurovacieho zariadenia neuniká plyn. Poslednou časťou, ktorú v sebe servis kotlov zahŕňa, je celková kontrola funkčnosti kotla. Posledným krokom je meranie spalín, pričom výsledky sú priložené k servisnému listu.

Servis kotlov by sa rozhodne nemal zanedbávať. Ako už bolo spomenuté, odporúča sa ho vykonať minimálne jeden krát za rok, najlepšie mimo vykurovacej sezóny – od apríla do októbra. Väčšina ľudí si však túto činnosť necháva na poslednú chvíľu a keď sa rozhodnú servis kotlov vykonať, často krát býva neskoro a zohnať servisného technika je naozaj ťažké. Viaceré spoločnosti poskytujú na servis kotlov mimo vykurovacej sezóny rôzne zľavy. Servis kotlov nás nielen ubezpečí, že je naše vykurovacie zariadenie v poriadku, ale najmä dokáže odhaliť skryté defekty na tomto zariadení. Ak servisný technik zistí, že zariadenie nepracuje tak, ako má, vďaka včasným zásahom a opravám do tohto zariadenia dokáže zariadenie opäť uviesť do správnej prevádzky.