by

Zachráňte si zrak a použite Amslerovu mriežku

Možno ste sa mnohí nestretli s pojmom Amslerova mriežka. Čo je to? Je to nástroj používaný na zistenie problémov so zrakom. Tento veľmi krátky, nenáročný test si môžete spraviť v pokoji vášho domova s celou rodinou, ak pociťujete problémy súvisiace so stratou zraku. Amslerova mriežka je jednorozmerný štvorec s rozmermi 10 cm x 10 cm, ktorý sa skladá z menších štvorcov vo vnútri. Najčastejšie je to biele pozadie s čiernymi čiarami, no kontrast Amslerovej mriežky sa dá zvýšiť pomocou čierneho pozadia a bielych čiar. V strede štvorca je umiestnená čierna bodka.

Ako používať Amslerovu mriežku

Amslerova mriežka u očného lekára
Vyšetrenie s Amslerovou mriežkou

Amslerova mriežka sa používa na identifikáciu prítomnosti skotómov v zornom poli osoby, čo naznačuje zmeny v makule, čiže centrálnej časti sietnice. Test sa vykonáva vždy len jedným okom a okuliarmi, ak ich bežne nosíte.  Vykonávajte test pri bežnom osvetlení miestnosti používanom na čítanie. Jedno oko si zakryte rukou.  Mriežku si môžete vytlačiť.Umiestnite si ju vo vzdialenosti 28 až 30 centimetrov a pozerajte sa odkrytým okom priamo na stredový bod umiestnený v mriežke. Ak nevidíte bodku, môže to signalizovať problém so zrakom.  Sledujte stále bod v strede mriežky a zamerajte sa štyri rohy. Opíšte, či sú rohy prítomné alebo nie. Všimnite si, či všetky štvorce sú rovnako veľké a čiary mriežky vyzerajú rovnako alebo ich vidíte zvlnené, rozmazané, zdeformované.  Ak štvorce nevyzerajú rovnako alebo riadky sú zvlnené môže to signalizovať zmeny v makule. Taktiež si všimnite, či sú v mriežke nejaké diery, teda chýbajúce oblasti alebo tmavé oblasti. Amslerova mriežka nie je citlivá pre ľudí s dlhotrvajúcou očnou stratou, čo môže byť spôsobené tým, že niektorí si nevedome dopĺňajú mriežku, takže sa javí úplne normálne. Celý postup opakujte s druhým okom. Akékoľvek nezrovnalosti oznámte okamžite svojmu očnému lekárovi. Označte oblasti mriežky, ktoré  nevidíte správne (vytlačte si dve Amslerove mriežky, ak si všimnete problémy na každom oku) a prineste si k lekárovi vašu mriežku. Včasná diagnóza choroby znamená včasnú liečbu, takže môže pomôcť alebo obmedziť stratu zraku, ktorú môžete zažívať. Použitie tabuľky neznamená, že by ste mali vynechať pravidelné návštevy svojho očného lekára, pretože môžete ľahko prehliadnuť príznaky, ktoré nájde vyšetrením iba váš lekár. Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte webovú stránku https://www.ivio.clinic/ocnymagazin/