by

Súčasťou ochranného odevu je aj pracovná prilba

Takmer pri každej profesii existuje riziko úrazu, môžeme sa pošmyknúť, potknúť, môže nám spadnúť na hlavu nejaký predmet. Ak chceme chrániť seba a svoje zdravie, mali by sme rešpektovať bezpečnostné pravidlá na pracovisku a mali by sme nosiť ochranný odev, ak si to samozrejme okolnosti vyžadujú. Ochranný odev a pomôcky môžu nám niekedy aj zachrániť život. Jednou z ochranných pomôcok, ktorá nám môže zachrániť aj život je pracovná prilba. Mnohí zamestnanci nemajú radi pracovnú prilbu, pretože majú nepríjemný pocit. Nepríjemný pocit vzniká najmä vtedy, ak pracovná prilba nebola vhodne vybratá, pretože vám nesedí veľkosť. Veľkosť pracovnej prilby a jej výber určite nepodceňujte, pretože riziko úrazu hlavy na pracovisku môže byť vysoké. Následky úrazu hlavy sú často veľmi vážne a v mnohých prípadoch sa úraz hlavy môže skončiť fatálne.

Môže zachrániť aj váš život!

Pracovná prilba pre pracovníkov
Bezpečnosť v pracovnej prilbe

Pracovná prilba už zachránila život mnohým zamestnancom, dokonca ich nosenie často kontroluje aj inšpektorát práce a ak zistí, že zamestnanci nenosia pracovnú prilbu, váš zamestnávateľ môže dostať vysokú pokutu, ktorú vám môže dať do náhrady. Hoci pracovná prilba sa nosí najmä v zamestnaní, riziko úrazu hlavy môže vzniknúť kdekoľvek, pokojne aj doma, a preto by ste mali nosiť pracovnú prilbu aj doma, napríklad keď rekonštruujete svoj dom alebo byt alebo je riziko, že pri práci vám môže spadnúť nejaký ťažký predmet na hlavu. Pracovná prilba vás ochráni nielen pred pádom predmetov z výšky, ale aj chráni vašu hlavu pred nárazom do predmetu alebo nejakej konštrukcie.  

Štítky na identifikáciu

Pracovná prilba je často dodávaná v rôznych farbách, ktoré znamenajú a signalizujú rôzne úlohy nositeľov na stavbách. Tieto farebné označenia sa môžu líšiť od spoločnosti k spoločnosti. Zvyčajne môže byť niekoľko spoločností, zamestnancov tej istej spoločnosti oblečených v rovnakej farebenej pracovnej prilbe, ak sú súčasťou veľkých projektov. Zamestnanci sa nemusia poznať navzájom na stavte, a tak nálepky, štítky na pracovnej prilbe sa používajú na označenie, aby sa jednoduchšie mohli prenášať dôležité informácie bez akýchkoľvek zdržaní a problémov. Pracovná prilba s logom firmy je na stavbách, ale aj vo firmách veľmi bežná a slúži na identifikáciu všetkých zamestnancov. Mnoho údajov o pracovných úrazoch ukazuje, že najviac úrazov hlavy vzniká pádom predmetu alebo nárazom do tvrdého prípadne ostrého predmetu. Všetky zranenia tak vážne zasiahnu pokožku hlavy, lebku, mozog, krk a v mnohých prípadoch aj miechu. Ak sa chcete vyhnúť úrazu, noste vždy prilbu, aby ste si zabezpečili úplnú ochranu. Pamätajte, že vážne zranenia hlavy môžu spôsobiť trvalú invaliditu alebo vedú dokonca k smrti. Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte webovú stránku https://ardonsafety.sk.