by

Upcycling – zmeňte nepotrebné veci na užitočné

Ako nám už samotný názov napovedá, upcycling znamená premenu nepotrebných, starých vecí na výrobky s vyššou úžitkovou hodnotou. Už v minulosti zvykli ľudia prešívať staré oblečenie na nové, prípadne z toho tkali domáce koberce. Upcycling je moderný spôsob recyklovania vecí a produktov, bez toho, aby sme vytvárali ďalší odpad, ktorým zahlcujeme naše životné prostredie. Upcycling je vyššou formou recyklácie, nakoľko sa staré materiály pretvárajú na nové, ktoré nám slúžia v ďalšej spotrebe. Novým výrobkom akoby dodáme pridanú no najmä úžitkovú hodnotu. Pri bežných výrobných procesoch sú väčšinou potrebné nové suroviny, ktoré je treba niekde získať, čo navyšuje vstupné náklady.

Upcycling – životný štýl 21. storočia

Upcycling sa do budúcnosti hodí
Podstata upcyclingu

Pri upcyclingu však nové suroviny nie sú potrebné, pretože využívame už vyrobené materiály. Korene upcyclingu siahajú hlboko do histórie, nie vždy však išlo o rovnaké ciele ako dnes. Upcycling v minulosti bol viacmenej nutnosťou, najmä v časoch ekonomických kríz alebo vojen bolo potrebné zhodnotiť už existujúce vec a materiály. Tvorcom myšlienky upcyklácie bol Reiner Pilz, ktorý začiatkom deväťdesiatych rokov uverejnil článok, kde uviedol, že je potrebné aby proces recyklácie nezaťažoval nadmerne životné prostredie a prinášal materiálom vyššiu úžitkovú hodnotu.

Upcycling = renovácia

Pri upcycling ide vlastne o renováciu materiálov, pretože čokoľvek, čo je určené k likvidácii dokáže stúpnuť na hodnote. Upcycling nevyužíva odpad, využíva výrobky ešte pred tým, ako sa odpadom stanú. V súčasnosti, keď sú vstupné materiály extrémne drahé a surovín začína byť nedostatok je ekonomicky výhodné využitie už vyrobených materiálov. Je preto viac ako pravdepodobné, že postupne budú vznikať nové výrobné procesy, ktoré už budú rátať s využitím takýchto materiálov. Jednou z veľkých výhod upcyclingu je, že nám necháva obrovský priestor na kreativitu a predstavivosť. V posledných rokoch sme si zvykli na nezdravý spôsob nakladania s vecami, keď sme bez mihnutia oka staršie alebo nepotrebné veci zahodili a hneď si kúpili nové. Naša planéta sa tak pomaly stáva odpadkových košom a je najvyšší čas zamyslieť sa, ako ideme žiť ďalej a čo zanecháme našim deťom a ďalším generáciám. Každý z nás by sa mal preto zamyslieť, ako by sa dali existujúce veci a materiály využiť ďalej. Ak vás táto téma zaujala a chceli by ste sa dozvedieť viac, kliknite na https://upcycle.sk