by

Vytvorenie web stránky a o čo sa tento proces opiera

Vytvorenie web stránky nie je ani zďaleka záležitosťou niekoľkých klikov, resp. v prípade riešenia externým spôsobom niekoľkých telefonátov. Vytvorenie web stránky naozaj kvalitným spôsobom si vyžaduje podstatnú dávku času a taktiež skúseností. Ak sa teda v najbližšom období plánujete zaoberať vytvorením web stránky, ste na správnom mieste a v nasledujúcich riadkoch si povieme čo je dôležité pre tento proces. Tvorba je komplexným procesom a pozostáva napríklad z domény, webhostingu, dizajnu, softvéru s potrebnými aktualizáciami a mnohými inými aktivitami. Potom je tiež potrebné stránku optimalizovať, aby bola z hľadiska výnosnosti ešte efektívnejšia.

Z čoho konkrétne pozostáva vytvorenie web stránky 

Vytvorenie web stránky s nápadom
Postup pri vytváraní web stránky

Ako prvú záležitosť pri vytvorení web stránky teda spomenieme doménu, ktorá predstavuje unikátnu adresu a tá smeruje na server, teda na miesto úschovy informácií z web stránky. Ďalšou aktivitou je riešenie webhostingu a pod ním si možno predstaviť službu, vďaka ktorej je poskytovaný priestor na serveri. Samozrejme ide o veľmi zjednodušené vysvetlenie a tento server obsahuje informácie z web stránky. Ako ďalšiu dôležitú činnosť spomeňme dizajn webu. Obal predáva, veď to poznáte z rôznych iných oblastí. Inak tomu nie je ani v oblasti vytvorenia web stránky a dizajn môže predstavovať pomyselný jazýček na miske váh. Pokiaľ dizajn upúta, vie získať nemalú skupinu návštevníkov či dokonca zákazníkov. Samozrejme to platí i opačne a pokiaľ sa dizajnu nebudete venovať dostatočne, je možné, že návštevník z neho odíde skôr akoby na ňom urobil čo i len jeden klik. Podstatnú úlohu pri tvorbe webu zohráva softvér, pod ktorým je nutné rozumieť program pre správu obsahu, resp. informácií na stránke. Variantov je nespočetne veľa a v niektorých prípadoch si pod ním môžeme predstaviť i unikátne písaný zdrojový kód vytvorený programátorom. Tak ako s každým softvérom, aj s tým pre správu obsahu je spájaná jeho aktualizácia. Vďaka nej sú odstránené identifikované chyby, dosiahnutá vyššia bezpečnosť celého prostredia a neraz v sebe nesie i nové funkcie pre užívateľa. Prvotné vytvorenie web stránky s nutnosťou aktualizácie častokrát nepočíta, čo má za následok ich ťažšiu implementáciu. Správa obsahu dnes dokáže zohrať rozhodujúcu úlohu a predstavuje manažment všetkého uverejneného na tomto webe. Ide teda o správu fotografií, videí, článkov, rôznych textov a iných dát vrátane ich ďalšej editácie.  

Špecialistu na webové stránky nájdete na https://www.webest.sk/.