by

Prečo je ERP systém veľmi dôležitý pre vaše podnikanie?

ERP systém, nazývaný tiež podnikový informačný systém, je skratkou pre anglický názov Enterprise resourcing planning. Ide o systém v rámci podnikania, ktorý v sebe zahŕňa všetky potrebné informácie pre správne fungovanie podniku. Tieto informácie sú prostredníctvom ERP systému zdieľané, spracovávané a odosielané ďalším zložkám firmy, ktoré s týmito informáciami ďalej pracujú. Nie je pravda, že podnikový informačný systém využívajú iba veľké firmy a nadnárodné korporácie. Má význam aj v rámci malých a stredných podnikov, pretože zefektívňuje chod firmy a pomáha jej zamestnancom lepšie zdieľať informácie.

Čo všetko môže ERP systém obsiahnuť?

ERP sytém by mal byť v každej firme
Súčasti ERP systému

Typickým a veľmi dobre známym príkladom ERP systému je program SAP. Je využívaný mnohými firmami, no pri rozhodovaní, aký podnikový informačný systém bude pre váš business najlepší, nemusíte siahať po už existujúcich systémoch. Takýto systém vám môže byť ušitý na mieru podľa špecifických potrieb vašej firmy. Spravidla každý ERP systém zahŕňa informácie o zamestnancoch podniku, čiže personálne záležitosti. Ďalej je to riadenie financií a účtovníctvo. Pokiaľ je podnik zameraný výrobne, obsahuje tiež informácie týkajúce sa výroby, distribúcie a logistiky. V tomto prípade musí systém zahŕňať aj informácie z oblasti skladových zásob. Neposlednou dôležitou súčasťou je marketing a plánovanie. ERP systém sa samozrejme môže skladať aj z ďalších častí podľa potrieb konkrétneho podniku.

S čím počítať pri implementácii ERP systému vo firme?

Je nutné si uvedomiť, že pokiaľ chcete implementovať ERP systém do vášho podnikania, musíte počítať s istými nákladmi. Tieto náklady sa delia na vstupné a prevádzkové. Vstupné náklady zahŕňajú všetky prostriedky vynaložené na získanie a zavedenie informačného systému podniku do prevádzky. To znamená vypracovanie projektu systému, získanie licencie až po samotnú implementáciu ERP systému vo firme. Zamestnanci vo firme sa musia naučiť so systémom pracovať, preto je potrebná prítomnosť zaškolených konzultantov počas celej doby implementácie. Pri implementácii ERP systému by ste tiež mali počítať so spomalenou prevádzkou firmy. Naučiť sa pracovať s novým systémom zaberie čas a treba tiež myslieť na to, že nie všetko pôjde podľa vašich plánov.

Vybrať ten správny podnikový informačný systém určite nie je jednoduché, no oplatí sa doňho investovať čas aj peniaze. Kliknite na stránku http://industry4.sk/ a vylepšite spolu s nami svoje podnikanie!